Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Lähiapteekki Syke (jäljempänä ”Apteekki”)

Rekisterin nimi

Lähiapteekki Sykkeen verkkokaupan (Etuapteekki.fi) asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Lähiapteekki Sykkeen alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta.

Tilatut tuotteet
Tilauksen päivämäärä
Tilauksen maksutapa
Internet-palvelimen tekniset lokitiedot (sisältävät käyttäjän IP-osoitteen ja tietoja käyttäjän selaimesta)

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään tilaustulosteena seuraavan vuoden loppuun saakka (vähintään 12 kuukautta). Tämän arkiston avulla dokumentoidaan verkkopalvelusta toimitetut lääkkeet sekä annettu lääkeneuvonta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita tietoja kuin sähköpostien välitystietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Lähiapteekki Sykkeen alihankkijoilla.